Chính sách đổi trả:

 

Hình thức đổi sản phẩm:

 

Chính sách bảo hành

1/ Sản phẩm được áp dụng chính sách bảo hành:

2/ Hình thức bảo hành: