Quy trình mua hàng trực tuyến trên hệ thống website của RieNevan như thế nào?

 

 1. Truy cập vào trang chủ: https://rienevan.com/
 2. Chọn vào Danh Mục Sản Phẩm
 3. Chọn xem sản phẩm muốn đặt mua
 4. Chọn Size muốn đặt mua và chọn “Thêm Vào Giỏ
 5. Chọn “Đặt hàng” trên màn hình máy tính, hoặc chọn vào ký hiệu Giỏ hàng để xem lại thông tin đơn hàng
 6. Kiểm tra Giỏ hàng, sau đó chọn “Đặt Hàng” để tiếp tục đi đến phần thanh toán
 7. Nhập đầy đủ thông tin nhận hàng theo hướng dẫn và chọn phương thức thanh toán mong muốn
 8. Chọn “Xác nhận thông tin” để đi đến bước xác nhận cuối cùng trước khi hoàn tất
 9. Kiểm tra chính xác lại thông tin đơn hàng, sau đó chọn “Hoàn Tất Đặt Hàng
 10. Đơn hàng của bạn đã được tiếp nhận thành công.
 11. Chúng tôi sẽ xác nhận đơn hàng của bạn qua địa chỉ email mà bạn cung cấp, vui lòng kiểm tra email đã được gửi đến bạn để xem lại thông tin đơn hàng.
 12. Trường hợp bạn không có địa chỉ email, chúng tôi sẽ xác nhận đơn hàng qua số điện thoại mà bạn đã cung cấp.